top of page

Oferta 

Klient indywidualny

Oferta na wykonanie projektów oraz weryfikacje i sprawdzanie :

 •   Projekt zjazdu zwykłego ( indywidualny i publiczny) i podjazdu do domu jednorodzinnego

 •   Projekt ukształtowania terenu (bilans robót ziemnych)

Ponadto:

 •   Projekt organizacji ruchu na czas budowy zjazdu

 • Analizy przejezdności

 •   Projekt chodnika, parkingu, drogi, ulicy

 •   Analizy ruchu, kosztorysy inwestorskie, operaty wodnoprawne,

 •   możliwość załatwiania formalności w imieniu Inwestora

Planując budowę domu należy pamiętać, że przed wykonaniem zjazdu należy wykonać projekt i uzgodnić z Zarządcą drogi

 

  

Firmy, jednostki usługowe
Jednostki usługowe - współpraca

Oferta na wykonanie projektów oraz weryfikacje i sprawdzanie :

 •   Projekty zjazdów zwykłych (publicznych) do punktów usługowych

 •   Projekty ukształtowania terenu (bilans robót ziemnych)

Ponadto:

 •   Projekty organizacji ruchu na czas budowy zjazdów

 • analizy przejezdności

 •   Projekty chodników, parkingów, dróg, ulic

 •   Analizy ruchu, kosztorysy inwestorskie, operaty wodnoprawne,

 •   możliwość załatwiania formalności w imieniu Inwestora

Planując budowę domu należy pamiętać, że przed wykonaniem zjazdu należy wykonać projekt i uzgodnić z Zarządcą drogi

 

    

Biura architektoniczne

Oferta na wykonanie projektów oraz weryfikacje i sprawdzanie :

 •   Projekty zjazdów  zwykłych (indywidualnych) i podjazdów do domów jednorodzinnych

 •   Projekty zjazdów zwykłych (publicznych) do punktów usługowych

 •   Projekty ukształtowania terenu (bilans robót ziemnych)

Ponadto:

 •   Projekty organizacji ruchu na czas budowy zjazdów

 • Analizy przejezdności

 •   Projekty układów komunikacyjnych osiedli,

 •   Projekty chodników, parkingów, dróg, ulic

 •   Analizy ruchu, kosztorysy inwestorskie, operaty wodnoprawne,

 •   możliwość załatwiania formalności w imieniu Inwestora

 

  

Instytucje publiczne
Urzędy - współpraca

Oferta na wykonanie projektów oraz weryfikacje i sprawdzanie :

 •   Projekty dróg, ulic, chodników

 •   Weryfikacje projektów

 •  Analizy przejezdności

 •   Projekty organizacji ruchu na czas budowy zjazdów

 •   Analizy ruchu, kosztorysy inwestorskie, operaty wodnoprawne,

 •   Pełna obsługa formalna


 

    

bottom of page