top of page

Procedury

 
Jeśl masz pytania w tej sprawie napisz, zadzwoń - rozwiążemy problem  tel. 731 085 045 , zll@wp.pl
 

01

Jak wybudować zjazd

 

Procedura od zamierzenia budowy do pozwolenia na budowę i jego odbiór-w załączeniu

02

03

Jak wybudować drogę ?

Wg GDDKiA -Stadia dokumentacji projektowej dla drogi powinny obejmować nastepujace etapy :

Budowa obiektu (realizacja zadania na podstawie zezwolenia narealizacjęinwestycji drogowej)

1)Faza projektowania wstępnego:

      a.Studium sieciowe SS

2)Faza uzyskania decyzji administracyjnych:

− dla uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

     a.Studium korytarzowe wraz z analizą

wielokryterialnąSK

b.Studium Techniczno Ekonomiczno Środowiskowe STEŚ−dla uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację

inwestycji drogowej:

     a.Koncepcja Programowa KP (dla autostrady równoznaczna nazwa to Podstawowa Dokumentacja Techniczna PDT lub Projekt Wstępny Autostrady PWA)

     b.Projekt Budowlany PB

3)Faza projektowania uzupełniającego i końcowego

    a.opracowania z zakresu ochrony środowiska,

    b.dokumentacja do robót budowlanych wykonywanych na zgłoszenie,

     c. opracowania z zakresu organizacji ruchu drogowego,

    d. dokumentacja przetargowa,

    e.dokumentacja przetargowa dla systemu projektuj i buduj (ProgramFunkcjonalno-Użytkowy PFU).

4)Faza uzyskania zewnętrznychśrodków inwestycyjnych

    a.Studium wykonalności SW

    b.Rezultaty Studium wykonalności RSW

 Inne

 

Decyzje, uzgodnienia , postanowienia (adresy stron prosze skopiować i wkleić w pasek adresu przeglądarki w celu przejścia na interesującą Nas stronę)

 

- ZIKiT Kraków   http://zikit.krakow.pl/sprawy-urzedowe/przewodnik-inwestora 

- Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce   http://www.zdp.wieliczka.pl/procedury.html

- Gminny Zarzad Dróg w Wieliczce   http://www.gzd.wieliczka.eu/pl/68651/0/Zalatw_sprawe.html

- Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego    http://zdpk.krakow.pl/procedury/index.htm

bottom of page