Procedury

 
Jeśl masz pytania w tej sprawie napisz, zadzwoń - rozwiążemy problem  tel. 731 085 045 , zll@wp.pl
 

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom

01

Jak wybudować zjazd

 

Procedura od zamierzenia budowy do pozwolenia na budowę i jego odbiór-w załączeniu

02

03

Jak wybudować drogę ?

Wg GDDKiA -Stadia dokumentacji projektowej dla drogi powinny obejmować nastepujace etapy :

Budowa obiektu (realizacja zadania na podstawie zezwolenia narealizacjęinwestycji drogowej)

1)Faza projektowania wstępnego:

      a.Studium sieciowe SS

2)Faza uzyskania decyzji administracyjnych:

− dla uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

     a.Studium korytarzowe wraz z analizą

wielokryterialnąSK

b.Studium Techniczno Ekonomiczno Środowiskowe STEŚ−dla uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację

inwestycji drogowej:

     a.Koncepcja Programowa KP (dla autostrady równoznaczna nazwa to Podstawowa Dokumentacja Techniczna PDT lub Projekt Wstępny Autostrady PWA)

     b.Projekt Budowlany PB

3)Faza projektowania uzupełniającego i końcowego

    a.opracowania z zakresu ochrony środowiska,

    b.dokumentacja do robót budowlanych wykonywanych na zgłoszenie,

     c. opracowania z zakresu organizacji ruchu drogowego,

    d. dokumentacja przetargowa,

    e.dokumentacja przetargowa dla systemu projektuj i buduj (ProgramFunkcjonalno-Użytkowy PFU).

4)Faza uzyskania zewnętrznychśrodków inwestycyjnych

    a.Studium wykonalności SW

    b.Rezultaty Studium wykonalności RSW

 Inne

 

Decyzje, uzgodnienia , postanowienia (adresy stron prosze skopiować i wkleić w pasek adresu przeglądarki w celu przejścia na interesującą Nas stronę)

 

- ZIKiT Kraków   http://zikit.krakow.pl/sprawy-urzedowe/przewodnik-inwestora 

- Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce   http://www.zdp.wieliczka.pl/procedury.html

- Gminny Zarzad Dróg w Wieliczce   http://www.gzd.wieliczka.eu/pl/68651/0/Zalatw_sprawe.html

- Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego    http://zdpk.krakow.pl/procedury/index.htm